เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายทองเลื่อน สิมงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ (ครั้งที่ 2) จากเหตุวาตภัย (ฝนตกลมกระโชกแรง) ที่อยู่อาศัยประจำ คอกสัตว์ และ ยุ้งข้าว ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เพ็ญ จำนวน 15 หลังคาเรือน ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ,วันที่ 23 เมษายน 2566 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเพ็ญเทวี องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064