เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

H01

นางพรพรรณ หอนงาม
ปลัด อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 082-250-2402
 

 

H02 1

นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว
รองปลัด อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 08-3419-7252

 

O06

น.ส.ศิริอร เกตุไทยสง
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 08-9576-6657

H05

นายปฤณ คำสีทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 09-3532-0999

C03

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : -

 

Z1

นายภัทราวุฒิ ชาโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วน : 09-6841-8873

 

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064