เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
"ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
"

qr code 030 
(่ผ่านระบบ QR-CODE) ท่านสามารถสแกนเพื่อเข้าไปกรอบแบบฟอร์มหรือกรอบแบบฟอร์มด้านล่าง...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064