เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

C03

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

C03

ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา

 

C03

ตำแหน่งว่าง
วิศวกรโยธา

C03

ตำแหน่งว่าง
นายช่างเขียนแบบ

C03

ตำแหน่งว่าง
นายช่างไฟฟ้า

C03

นายนัทธพงศ์ สีมืด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

C03

นายสัญญา ไชยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

C03

นายปิยชาติ ราชโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

C03

นายอิทธิฤทธ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

C03

นายจีรศักดิ์ บุญพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

C03

นายศิวนัฐ นวลจันทร์
คนงานทั่วไป

C03

นายเฉลิมวุฒิ ผมอินทร์
คนงานทั่วไป

C03

นายอธิวัฒน์ ทีงาม
คนงานทั่วไป

C03

นางสาวเบญจมาศ มัดจุปะ
คนงานทั่วไป

C03

นายวิกิต บัวลอย
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

C03

นายศุภวัฒน์ รากแก้ว
คนงานทั่วไป

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064