เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

          วันอังคารที่16 พฤษภาคม 2566 นายนนท์ เพ็งศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมเพ็ญเทวี ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ความสำคัญใคการเลี้ยงและดูแลสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี และเห็นความสำคัญในการนำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064