เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ร่วมกิจกรรมงานประเพณี อำเภอเพ็ญ 116 ปี ของดี 12 ท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญนำขบวนประเพณีวันออกพรรษา
289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรมงานประเพณี อำเภอเพ็ญ 116 ปี ของดี 12 ท้องถิ่น ประจำปี 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับเกียรติบัตร และองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน (อบต.น่าอยู่ยั่งยืน) ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8 โดยนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอภิชา ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

อ่านเพิ่มเติม: เข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับเกียรติบัตร...

วันพุธ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้มอบหมายให้ทีมป้องกันฯ ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายสาเหตุของไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ 13 และบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 11 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

อ่านเพิ่มเติม: ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายสาเหตุของไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064