เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

       วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอเพ็ญ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และจิตอาสาทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเพ็ญ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณะ ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดนิมิตโพธิญาณ และทำเสวียนรอบโคนต้นไม้เพื่อให้เศษใบไม้ ไปย่อยสลายตามธรรมชาติเกิดเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ

289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064