เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเกษตรอำเภอเพ็ญ เพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เป็นประธานในพิธี ลวท.26 กันยายน 2565

289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064