เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร (กุนเชียง) เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีรายได้เสริม มีงานทำ เป็นทางเลือกที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้สูงอายุ

289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064