เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้จัดนิทรรศการการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ด้านหัตถกรรม อาชีพการแปรรูปอาหารและมีการจัดจำหน่ายสินค้า
ให้แก่ประชาชนผู้ที่มาเดินชมนิทรรศการ ณ ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064