เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 นายทองเลื่อน สิมงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร (ปลาส้มปลาตะเพียร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร และเพื่อให้ประชาชนเลือกทำเป็นอาชีพเสริมได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ณ หอประชุมเพ็ญเทวี องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064