เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 16 มีนาคม – 5 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้ดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน (ประชาคมหมู่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ให้มีการควบคุม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน และการบริการเชิงรุกในด้านต่าง ๆ เช่น การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้านการบริการ
รับชำระภาษี ด้านงานสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐานลสาธารณูปการ ด้านการศึกษา และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064