เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

       วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณรอบพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064