เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับเกียรติบัตร และองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน (อบต.น่าอยู่ยั่งยืน) ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8 โดยนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอภิชา ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064