เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (a25.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรภายในองค์กร(ที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566134 kB

Loading...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064